ClipScool

Opdrachtgever: Sanoma en later in eigen beheer
Link: https://www.clipscool.nl

Een prototype van de playlist feature van ClipScool

Introductie

Sanoma zag in 2013 de huidige verdienmodellen langzaam teruglopen. Met name de advertentie inkomsten liepen steeds verder terug. In een zoektocht naar nieuwe afzetmarkten en verdienmodellen heeft Sanoma destijds een incubator programma opgezet. Hier zijn vier ideeën uit voortgekomen die van Sanoma budget en middelen kregen om zich als internal venture verder te bewijzen.

De ideeën waren erg verschillend van elkaar en gericht op verschillende doelgroepen. Een educatief concept ontbrak echter. Op verzoek van het succesvolle Sanoma onderdeel Sanoma Learning is daarom besloten om een vijfde internal venture in het leven te roepen met de opdracht 'iets met video-based learning' te ontwikkelen.

Mij werd gevraagd om als co-founder samen met founder en top collega Wendy Woelders deze internal venture op te zetten. Net als de andere internal ventures gingen ook wij werken volgens de 'Lean Startup' methode.

Sanoma Lab

Een half jaar nadat wij met onze startup van start gingen bracht Sanoma de internal ventures onder in het splinternieuwe Sanoma Lab (ook wel Sanoma Innovation Lab genoemd). Een internationale kweekvijver van innovatieve ideeën, nieuwe concepten en business modellen.

De elevator pitch

Nog voordat we ons kantoor in de oude Gruyterfabriek ingericht hadden begonnen we op verzoek van Sanoma met het formuleren van een elevator pitch. Uiteraard op dat moment nog 100% gebaseerd op nog niet gevalideerde aannames.

"ClipScool is a video platform that helps youngsters (b2c) get a better understanding of difficult school topics. Any time any place. On their smartphone, tablet or computer. Starting with maths, followed by other school topics."

De eerste elevator pitch uit 2013. In het Engels, omdat een groot deel van onze collega's in het Sanoma Lab geen Nederlands sprak.

Nog niks stond vast en alles was nog mogelijk maar als customer segment kozen we voorlopig voor jongeren in de b2c markt. Simpelweg omdat Sanoma op dat moment nog geen educatieve diensten of producten in het portfolio had die gericht waren op de b2c markt. Door met onze propositie op de b2c markt te richten zouden we dus een voor Sanoma nieuwe markt aanboren en daarmee dus extra omzet kunnen genereren.

Qua content kozen we ervoor om in de eerste instantie te focussen op slechts één vak. Dat is makkelijker te realiseren en makkelijker om snel relevant te zijn. We kozen voor het vak rekenen/wiskunde angezien wiskunde een basisvak is in het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen dus het vak rekenen/wiskunde. Met ruim een miljoen leerlingen is de potentiële doelgroep daardoor groot. Wat in die tijd daarnaast ook speelde is dat het bedrijfsleven, universiteiten en hogescholen klaagden over de slechte rekenvaardigheden van jongeren. De tweede kamer gaf gehoor aan deze klachten met de invoering van de (beruchte) rekentoets in 2014. Rekenen en wiskunde was in die tijd een hot-topic in onderwijsland.

Business model canvas

Elke week voerden we experimenten uit en pasten ons business model canvas aan op basis van nieuwe learnings en inzichten.

ClipScool

Bij het valideren van het concept van ClipScool maakten we gebruik van het Business Model Canvas. Inmiddels gebruik ik daarvoor het door mijzelf ontworpen Startup Canvas.

De doelgroep, hun behoeftes en probleem

De elevator pitch die wij als eerste hypothese gebruikten was nog niet specifiek genoeg. Wat was bijvoorbeeld het echte probleem dat wij gingen oplossen? Om onze hypothese specifieker te maken moesten we eerst het probleem en de behoefte van onze doelgroep écht begrijpen.

De eerste onderzoeken die we deden waren daarom gericht op de customer segments en de value proposition en bestonden vooral uit interviews, observaties en een aantal smoke tests.

Op basis van overeenkomstige problemen en behoeftes hebben we de respondenten achteraf kunnen classificeren in drie groepen;

 1. De ouders
  Voor het gemak hebben we alle ouders even in één en dezelfde groep geplaatst.
  Op basis van de interviews en observaties konden we concluderen dat wij met behulp van video based learning slechts een indirecte oplossing konden bieden voor deze groep. Deze groep viel daarom af als potentiele doelgroep.
 2. De 'sterkere leerlingen'
  Dit waren de jongeren met relatief hoge cijfers voor het vak rekenen/wiskunde. Ze hadden niet al te veel moeite met het begrijpen van de lesstof en het maken van het huiswerk ging ze over het algemeen goed af. Het grootste probleem van deze groep was dat het ze allemaal zó goed afging dat het vak een beetje saai voor ze werd.
  Met behulp van video based learning konden wij waarschijnlijk een oplossing bieden voor dit probleem. We zouden bijvoorbeeld extra materiaal kunnen ontwikkelen met meer uitdagende stof. Echter zou dit meer een B2B oplossing zijn (naast, of als onderdeel van hun lesmethode op school) omdat jongeren over het algemeen niet vrijwillig in hun eigen tijd extra lesstof zullen doorlopen.
 3. De 'gemiddelde leerlingen'
  Dit is de grootste groep van de leerlingen. Deze jongeren hadden soms wat moeite met de lesstof. Het grootste probleem dat deze groep ervoer was dat het maken van hun huiswerk naar eigen zin vaak te lang duurt omdat ze steeds een klein stukje van de oplossing vergaten en daardoor vastliepen.
  Ook voor deze groep zouden wij mogelijk een oplossing kunnen bieden met behulp van video based learning. Zo zouden we korte uitlegfilmpjes kunnen bieden die als naslagwerk gebruikt kunnen worden.
 4. De 'zwakkere leerlingen'.
  Iedereen heeft natuurlijk zijn sterke en minder sterke kanten. Bij de jongeren in deze groep lagen de kwaliteiten over het algemeen niet bij het vak rekenen/wiskunde. Het grootste probleem dat deze groep ervoer met het vak rekenen/wiskunde was dat ze vaak simpelweg veel moeite hadden met de lesstof. Ze behaalden lage cijfers en liepen daarmee het risico om te blijven zitten of uiteindelijk zelfs het diploma niet behalen.
  Deze groep zou geholpen kunnen worden met behulp van video based learning. Bijvoorbeeld met duidelijke uitlegfilmpjes. Nog beter zou deze groep waarschijnlijk geholpen zijn met persoonlijke hulp en begeleiding, bijvoorbeeld met één op één video chats met een docent of huiswerkbegeleider.
De beoogde doelgroep van ClipScool

De beoogde doelgroep van ClipScool en hun grootste probleem met het vak rekenen/wiskunde.

Voor elke groep was wel een passende video based learning oplossing te bedenken.

 • Mogelijke oplossing voor de sterkere leerling
  Voor de sterkere leerling zouden we een videoplatform kunnen ontwikkelen met extra uitdagende lesstof. De vraag was daarbij of jongeren dit vrijwillig in hun vrije tijd zouden doen. Het probleem van deze groep was wellicht meer geschikt om op te lossen in een B2B propositie (extra lesmateriaal op school).
 • Mogelijke oplossing voor de gemiddelde leerling
  Voor de gemiddelde leerling zouden we een video platform kunnen ontwikkelen met duidelijke en extreem korte uitlegfilmpjes. De uitlegfilmpjes moeten de leerling in een mum van tijd weer op weg helpen. Super efficient en zonder afleiding, zoals een (online) woordeboek gebruikt wordt bij taal vakken.
 • Mogelijke oplossing voor de zwakkere leerling
  Voor de zwakkere leerling zouden we een videoplatform kunnen ontwikkelen met uitgebreide uitlegvideo's. Daarnaast zouden we deze leerling middels een live video chat in contact kunnen brengen met een bijlesdocent, studie coach of huiswerkbegeleider.

We kozen ervoor onze tanden te zetten in het probleem van de 'gemiddelde leerling'. Deze groep had de grootste intrinsieke motivatie om hun probleem op te lossen. Hun probleem was namelijk acuut. Het had direct gevolgen voor de korte termijn.
Met behulp van video based learning gingen we 'gemiddelde leerlingen' weer op weg helpen die vastzaten bij het maken van hun huiswerk, zodat zij snel weer met een goed gevoel leukere dingen konden doen.

Ontwerp principes

In onze zoektocht naar de problem-solution fit hebben we een aantal experimenten gedaan met in totaal honderden jongeren. Zo hebben we interviews gedaan maar ook A/B testen met verschillende stijlen uitlegfilmpjes, soms met zelfgemaakte filmpjes, soms met bestaande filmpjes van Youtube.

ClipScool

We experimenteerden met allerlei verschillende video-stijlen. Zo ook met de wiskunde docent in beeld zoals hier op deze foto. We toverden hiervoor regelmatig ons startup kantoor om tot geinproviseerde opnamestudio.

De belangrijkste inzichten met betrekking tot de content die we hieruit op konden maken hebben we vertaald naar de volgende ontwerp principes:

 • Een uitlegfilmpje duurt niet langer dan 2 á 3 minuten.
 • Een uitlegfilmpje is ontdaan van alle context, zodat het nog korter wordt en het bij alle lesmethodes te gebruiken is.
 • Een uitlegfilmpje bevat geen humor, dat kost tijd.
 • Een uitlegfilmpje heeft geen persoon in beeld, dat leidt af en de kleding en kapsel etc. is smaak- en trendgevoelig.
 • Een uitlegfilmpje bevat zowel audio als beeld, waarbij het beeld (een animatie) getimed is op de audio. Het beeld wordt dus stap voor stap in beeld gebracht op het moment dat het uitgesproken wordt. Dit helpt bij het beter begrijpen van de lesstof.
 • Een uitlegfilmpje dekt slechts één wiskundig onderwerp. Eventuele noodzakelijke voorkennis bieden we in een appart uitlegfilmpje aan.
 • Vorm volgt functie.

Een van onze eerste uitlegfilmpjes. Het voldoet aan alle door ons opgestelde designprincipes.

De aangepaste hypothese.

Met alle nieuwe learnings en inzichten hebben we onze elevator pitch verder aan kunnen scherpen. We gebruikten deze elevator pitch als uitgangspunt voor alle assumptions op ons business model canvas.

"Language courses have a dictionary, mathematics now has ClipScool. ClipScool is a must-have video platform with ultra short explanatory maths videos. It helps youngsters get back on track when they get stuck while doing their homework, so they can carelessly enjoy their free time as quickly as possible. Any time any place. On their laptop, tablet or smartphone."

Aangescherpte elevator pitch.

Het platform

Terwijl de eerste scripts voor de uitlegfilmpjes werden geschreven door mijn collega kon ik mij bezig gaan houden met ontwerpen van het platform. De uitlegfilmpjes moesten namelijk nog ontsloten worden. In de eerste instantie dachten wij zelf aan een native app maar dat botste met een aantal learnings die we opgedaan hadden in eerdere experimenten.

Maar liefst 87% van de respondenten (n=80) gaf aan wel eens educatieve filmpjes te bekijken. Ze deden dit vaker thuis (81%) dan op school (63%). Educatieve filmpjes bekijken op hun laptop (59%) en computer (48%) waren daarbij favoriet, gevolgd door de tablet (30%) en als laatste de smartphone (26%). De smartphone werd overigens wel veel vaker gebruikt voor niet-educatieve filmpjes zoals muziekvideo's etc (63%).

We hebben daarom geen app maar een (responsive) web applicatie ontwikkeld. Net als de uitlegfilmpjes moest ook de applicatie zelf helpen bij het oplossen van het probleem van de doelgroep.

Zoekfunctie

Om een leerling snel weer op weg te kunnen helpen moesten de filmpjes snel gevonden kunnen worden. Dit was het allerbelangrijkste uitgangspunt voor ons.
Al in het eerste werkende prototype van het videoplatform had ik de analytics software Mixpanel en FullStory geïmplementeerd. Hierin konden we (geanonimiseerd) het gedrag van zowel individuele gebruikers als dat van gebruikerssegmenten monitoren en analyseren.
In de data zagen we regelmatig typefoutjes verschijnen in de zoekwoorden, "Stelling van pitagoras" enzo. Als we jongeren zo snel mogelijk aan de door hen gewenste informatie wilden helpen dan konden we maar beter dit soort typefoutjes accepteren (het ging immers niet om taal maar om het vak rekenen/wiskunde). Ik heb daarom een zoekfunctionaliteit ontworpen waarbij ook typefoutjes geaccepteerd worden.

Filteren

Een goede zoekfunctie was essentieel voor onze propositie, maar ik wilde nog een stap verder gaan. Het moest nóg makkelijker worden om bij de gewenste content te komen. Naast een goede zoekfunctie heb ik geexperimenteerd met een filteroptie om nog makkelijker bij de juiste content uit te komen.

Een low fidelity prototype met filteroptie

Om een lang verhaal kort te houden; na een aantal usability testen bleek deze filtering slechts een kleine bijdrage te leveren aan het sneller kunnen vinden van de gewenste content. Ik ging daarom op zoek naar nieuwe oplossingen.

Vinden zonder te zoeken

Door data uit onze analytics software te analyseren, alle bestaande lesmethodes uit te pluizen en in gesprek te gaan met docenten en de potentiële doelgroep kwamen we erachter dat jongeren vaak op dezelfde momenten op zoek zijn naar dezelfde content. Docenten houden in hun les (en bij het geven van huiswerk) namelijk vaak de volgorde van de lesmethode aan die ze gebruiken. Aangezien er maar een beperkt aantal lesmethodes op de markt zijn, was het voor ons hierdoor redelijk makkelijk te voorspellen met welke onderwerpen de leerling op een willekeurig moment van het schooljaar bezig was. Er was alleen één probleem. Scholen starten niet allemaal tegelijk aan een nieuw schooljaar. We moesten dus weten in welke regio de gebruiker naar school ging.

Ik ontwierp een onboarding flow waarin deze gegevens gevraagd werden. Deze onboarding popte aan het begin van elk schooljaar opnieuw op en de gegevens waren te allen tijde aanpasbaar in de account settings. Zo konden we ervoor zorgen dat de gegevens altijd correct waren en wij de juiste content aan konden bieden.

Een low fidelity prototype met onboarding vragen waardoor het algoritme van ClipScool kon voorspellen welke onderwerpen op dat moment aan bod waren tijdens het huiswerk maken.

Het algoritme

Vervolgens heb ik een algoritme ontworpen waarmee het videoplatform de uitlegvideo's per gebruiker kon priotiseren. Deze priotisering gebruikten we om de meest relevante zoekresultaten te kunnen tonen na het invoeren van een zoekterm maar ook om de meest relevante uitlegfilmpjes bovenaan te tonen op het startscherm. De kans was hiermee vrij groot dat de gebruiker niet eens meer hoefde te zoeken omdat de relevante content altijd al bovenaan stond in de lijst met uitlegvideo's. We konden de gebruiker hierdoor nóg sneller weer op weg helpen wanneer hij of zij vastliep bij het maken van het huiswerk.

Stapjes en voorkennisfilmpjes

Om de uitlegfilmpjes zo kort mogelijk te houden, hadden we ervoor gekozen om maar één onderwerp per filmpje te behandelen. Omdat je vaak enige voorkennis nodig hebt om een wiskundig onderwerp te kunnen begrijpen heb ik een ontwerp gemaakt waarbij de onderwerpen die je als voorkennis nodig hebt bij het uitlegfilpje geplaatst waren.

ClipScool

Ontwerpschetsen van het videoplatform

Verder heb ik in het ontwerp linkjes toegevoegd waarmee je naar een willekeurig stapje in het uitlegfilmpje kunt navigeren. Hierdoor hoef je als gebruiker niet altijd het hele filmpje (die sowieso al heel kort is) te bekijken als je een deel al snapt.

Het design van ClipScool

Het design van ClipScool.

Het verdienmodel

Voor het verdienmodel hadden we een aantal nog niet geteste aanames. Advertenties wilden we niet. Dit was immers het verdienmodel van Sanoma dat het hardst achteruit liep. We wilden ClipScool in jaarlicenties verkopen aan ouders. Maar wilden ook onderzoeken of losse verkoop per uitlegvideo een optie was.

Uit eerdere experimenten (zoals interviews, user tests, en smoke tests) wisten we dat zowel ouders als kinderen de waarde van ClipScool inzagen. Maar dat betekent nog niet altijd dat er voldoende klanten zijn die ook echt bereid zijn om te betalen. We gingen dit, samen met de prijsstelling testen doormiddel van een aantal A/B ad campagnes en een landing page met bestelpagina.

De landingspagina van ClipScool

De ad campagnes liepen een een paar weken en de eerste sales druppelden binnen. Maar zonder dat we erop getarget hadden kregen we steeds vaker vragen en verzoeken vanuit de B2B markt. Uitgeverijen die mogelijk wilden partneren maar vooral enhousiaste docenten die benieuwd waren of ClipScool ook in de klas te gebruiken was.

De pivot naar de B2B markt

Binnen een mum van tijd hadden we onze eerste 1000 betalende gebruikers in de B2B markt tegenover slechts een handje vol in de B2C markt.
We wilden graag een B2C dienst ontwikkelen, vooral omdat de educatieve B2C markt voor Sanoma een nieuwe markt was en dus extra omzet in het laatje kon brengen. Maar nu moesten we toch even kritisch gaan kijken naar de voordelen van de B2B markt.

De B2B markt toonde duidelijk interesse. ClipScool voorzag kennelijk in een behoefte. De cost of acquisition (CAC) was tot nu toe gelijk aan die van de B2C markt maar bracht per conversie niet één gebruiker op zoals in de B2C markt maar minimaal het aantal leerlingen in een hele klas. Daarnaast waren scholen gewend om meerdere jaren gebruik te maken van hetzelfde lesmateriaal waardoor de churn waarschijnlijk veel lager zou zijn dan die in de B2C markt.

Natuurlijk had de B2B markt niet alleen maar voordelen. Het grootste nadeel van de B2B markt was dat de docenten graag met ClipScool wilden werken maar dat zij zelf geen budget te besteden hebben. Zij moeten dan intern nog een keer ClipScool 'verkopen' aan de directie om budget vrijgemaakt te krijgen. In de meeste gevallen zit daar zelfs nog een vaksectie als extra laag tussen. Dit leidt tot lange time to conversion maar vooral ook een grote dropoff in onze funnel waar wij zelf weinig grip en zicht op hebben. Het rechtstreeks targeten op schooldirectie was ook lastig omdat zij over het algemeen niet de gebruikers zijn en het daarom lastiger is om ze te overtuigen van de meerwaarde van ClipScool. Daarnaast zijn ze lastiger te bereiken met marketing. Sales werkt bij deze doelgroep beter maar de kosten daarvan zijn vaak hoger dan die van een marketing aanpak.

We hebben een tijdje geworsteld met dit probleem. Later hebben we hier een oplossing voor gevonden. Daarover zo meteen meer. Geen geduld? Skip dan het verhaal en ga direct naar onze oplossing.

Nadat we een tijdje zowel de B2C als de B2B markt bediend hadden met ClipScool hebben we uiteindelijk de knoop doorgehakt en een pivot gemaakt. We gingen ons volledig richten op de B2B markt.

Extra gebruikersgroep

We hadden de video's en het videoplatform natuurlijk ontwikkeld en gevalideerd met leerlingen als doelgroep. In een educatieve B2B propositie heb je echter niet te maken met één maar met twee gebruikersgroepen; de leerling en de docent. We hadden al een aantal keer met docenten gesproken maar verder wisten we nog weinig over hun probleem met (het geven van) rekenen/wiskunde. Hier moesten we dus opnieuw onderzoek naar doen.

Na een aantal interviews en observaties ontdekten we een aantal terugkerende problemen:

 • Het gevoel dat ze door de bestaande lesmethodes in een keurslijf gedrukt worden en daardoor niet meer hun 'eigen' lessen kunnen geven.
 • Zelf (additioneel) lesmateriaal ontwikkelen is erg tijdrovend.
 • Zelf (additioneel) lesmateriaal verzamelen levert vaak chaos op. Content raakt versplinterd over verschillende online en offline locaties. ClipScool zou deze versnippering weer een beetje groter maken. Daarnaast verlies je bij zelf verzameld lesmateriaal zicht op de voortgang van leerlingen die je wel hebt in de leerling volgsystemen bij de bestaande lesmethodes.
 • Een videoplatform als ClipScool met enkel en alleen uitlegfilmpjes is super handig voor leerlingen maar om er als docent les mee te kunnen geven heeft het platform meer structuur nodig.

Playlists

In een brainstorm gingen we op zoek naar oplossingen om ClipScool voor docenten aantrekkelijker te maken. Het beste idee dat hieruit voortkwam was een playlist feature. Naast de losse uitlegfilmpjes gingen we ook playlists aanbieden met daarin uitlegfilpjes achter elkaar gezet in een volgorde waarop ook de docent door de lesstof gaat. In een tweede versie zouden we de gebruikers de mogelijkheid geven om deze playlists zelf samen te stellen.

ClipScool

Een schets van het playlist ontwerp

Het zelf samen kunnen stellen van playlists was een hit bij docenten. In onze analytics software zagen we dat de één na de andere playlist aangemaakt werd. Door met een paar early adopters in gesprek te blijven kwamen we erachter dat docenten naast ClipScool filmpjes ook andere content in de playlists wilden plaatsen. Zo konden ze pas écht hun eigen les geven, met behoud van orde en structuur.

Met drag and drop kan de docent volgorde van de playlist items wijzigen

In de eerste instantie hebben we docenten de mogelijkheid gegeven om zelf kleine stukjes tekst tussen de uitlegfilmpjes in de playlists te plaatsen. Hier waren docenten heel erg blij mee maar om een complete les te kunnen geven hadden ze meer nodig. Dit begon echter steeds verder af te staan van onze oorspronkelijke waarde propositie.

De spin-off

De waarde die wij als ClipScool toevoegden verschoof steeds meer van een videoplatform met korte instructiefilmpjes naar een platform waar docenten zelf hun eigen lessen konden samenstellen. Onze waarde propositie werd hierdoor te breed en onduidelijk.

We moesten een keuze maken. Gingen we door met de uitlegfilmpjes of met het platform om lessen samen te stellen? Deze keuze konden en wilden we niet maken. De uitlegfilmpjes waren inmiddels gevalideerd en geliefd door leerlingen én docenten. Tegelijkertijd werd de aanpasbare playlist feature zo goed ontvangen door docenten dat we daar ook niet mee wilden stoppen, zeker omdat we hierin mooie groeimogelijkheden zagen naar andere vakken, andere onderwijstypes en andere talen.

We besloten de propositie op te splitsen in twee afzonderlijke proposities. Hieruit ontstond het spin-off concept genaamd Listr. In dit artikel ga ik verder door met ClipScool. Benieuwd naar Listr? Bekijk dan de Listr case.

ClipScool in Listr

Ik ontwierp een nieuwe branding en UI en samen met onze developers bouwden we aan het nieuwe platform voor Listr.

Één van de designs die ik maakte van Listr.

Gratis

De potentie van Listr was groot. Het was makkelijk op te schalen naar andere vakgebieden, andere onderwijstypen en naar andere talen en landen. De content (die het lastigst schaalbaar is) werd namelijk niet door ons maar door de gebruikers zelf gemaakt. Maar Listr was nog hartstikke nieuw en onbekend bij de doelgroep. We hadden gebruikers nodig én we hadden content nodig.

ClipScool had die gebruikers én kwaliteitscontent. We zagen in ClipScool een vliegwiel dat Listr op gang kon brengen.

We hebben daarom besloten om alle uitlegfilmpjes van ClipScool voortaan te ontsluiten via Listr. Om het nog aantrekkelijker te maken voor docenten hebben we zowel ClipScool als Listr helemaal gratis gemaakt.

Docenten konden daardoor voortaan zelf besluiten om Listr te gebruiken, zonder daarbij toestemming of budget aan te hoeven vragen bij de schoolleiding. Hierdoor groeide het aantal docenten in Listr snel en konden we leren van het gebruik van de applicatie. Meer dan 200 scholen maakten actief gebruik van Listr!

Omzet gingen halen we uit de Listr Content Store; een (open) marktplaats waar ontwikkelaars van educatieve content hun lesmateriaal gratis of betaald in aan kunnen bieden aan gebruikers van Listr. Docenten moesten voor een aankoop in de Listr store alsnog toestemming en budget aanvragen bij de schoolleiding maar omdat Listr dan al volop gebruikt werd en zichzelf op de school bewezen had zou dit makkelijk moeten verlopen. Dat was het idee. Lees meer daarover in de Listr case.

Het design van Listr

Het design van de Listr Content Store.

En de nieuwe eigenaar is ...

In 2016 werd ClipScool verkocht. De nieuwe trotse eigenaar was... ikzelf! Samen met mijn collega Sander Bontje heb ik ClipScool overgenomen van Sanoma en ondergebracht in onze EdTech Group BV.

Tegelijk met ClipScool namen wij ook Listr (de spin-off van ClipScool) over van Sanoma.

Nieuw verdienmodel

Nadat we ClipScool van Sanoma overgenomen hadden zijn we ClipScool ook op licentiebasis gaan verhuren aan uitgeverijen. De uitlegfilmpjes van ClipScool zijn daarom ook te vinden in een aantal lesmethodes van grote bekende, maar ook minder bekende uitgeverijen. Dit zorgde voor een nog stabieler business model voor ClipScool.

In 2019 moesten we helaas de stekker uit Listr trekken (in de Listr case ga ik hier dieper op in). Dit had grote gevolgen voor ClipScool aangezien alle uitlegfilpjes van ClipScool in Listr ontsloten werden.

Een nieuw platform voor ClipScool

We waren al in 2018 in gesprek gegaan met verschillende uitgeverijen om te kijken of we een partnership aan konden gaan. Wij hadden content die zij graag wilden hebben, en zij hadden een omgeving die wij graag wilden hebben en/of gebruiken om onze uitlegfilmpjes in te ontsluiten. Na lang onderhandelen liepen deze gesprekken op niets uit. Ondertussen was het sales-seizoen bijna volledig ten einde (scholen kopen hun nieuw lesmateriaal vaak in de maanden voorafgaand aan de zomervakantie).

Om nog het staartje van dit seizoen mee te kunnen pakken heb ik hals over kop eigenhandig een nieuw videoplatform ontworpen én gebouwd. Met de zoekfunctie die zo belangrijk was, met de snelkoppelingen naar een ander stapje in de uitlegvideo's en met de voorkennisfilmpjes bij de uitlegvideo's. Tegelijkertijd heb ik ook een nieuwe marketing website ontworpen en gebouwd.

And we were back in business!

Portfolio
CV
Blog
Contact
Dank je wel voor je bericht!
Oeps! Er ging iets niet helemaal goed. Probeer het nog eens.

Laten we samenwerken!

Heb je een tip, een vraag of zie jij mogelijkheden voor een samenwerking? Laat het me weten. Wellicht dat we een kop koffie kunnen plannen binnenkort!